Despre Rotary Club București

Rotary este o organizație globală care reunește elite din afaceri și profesii liberale dedicate serviciului umanitar. De la înființarea în 1905 în SUA, Rotary s-a extins în peste 200 de țări și teritorii, numărând peste 1,4 milioane de membri. Cluburile Rotary promovează pacea, prietenia și înțelegerea internațională.

Despre Rotary International

Rotary este o organizaţie mondială ce grupează peste 1,4 milioane de reprezentanţi ai elitei profesionale, de afaceri și lideri ai comunităţilor locale. Membrii cluburilor Rotary, cunoscuţi și sub numele de Rotarieni, oferă servicii umanitare și încurajează promovarea standardelor etice ridicate în toate profesiile, ajutând la instaurarea păcii și înţelegerii în lume.

Astăzi există 46.000+ de cluburi Rotary, în peste 200 țări și regiuni geografice. Cluburile sunt apolitice, nereligioase și sunt deschise tuturor culturilor, raselor și credinţelor.

Istoria Rotary

Primul club Rotary din lume a luat fiinţă la Chicago, în data de 23 Februarie 1905, la iniţiativa lui Paul Harris, un avocat care a reuşit să grupeze într-un club profesional acel spirit de prietenie pe care l-a simţit în micul oraş al tinereţii sale. Numele Rotary derivă din practica de început a rotaţiei locaţiei întâlnirilor, între sediile membrilor clubului.

Pe măsura dezvoltării fenomenului Rotary, misiunea sa s-a extins dincolo de a servi interesele profesionale și sociale ale membrilor clubului. Rotarienii au început să-și folosească tot mai mult resursele și talentele pentru a contribui la ajutorarea membrilor comunităţilor aflate în dificultate.

Eforturile umanitare ale Rotary

Dedicarea organizaţiei către acest ideal se reflectă cel mai bine în motto-ul său: A servi mai presus de sine (Service Above Self). În 1945, 49 de Rotarieni au fost membri ai 29 delegaţii la Conferinţa de Cartare a Naţiunilor Unite. Și în prezent Rotary participă activ la conferinţele Naţiunilor Unite, prin trimiterea de observatori la principalele întâlniri, precum și prin acoperire media, acordată Naţiunilor Unite, în cadrul publicaţiilor sale.

Odată cu intrarea în secolul 21, Rotary s-a pliat pe îndeplinirea nevoilor unei societăţi în continuă schimbare, extinzându-și eforturile în a aborda subiecte presante: degradarea mediului, analfabetism, eradicarea foametei pe plan mondial sau copiii supuşi riscului.

Eradicarea poliomielitei

Pâna astăzi, Rotary Internaţional a contribuit cu peste 850 milioane de dolari pentru a imuniza împotriva poliomielitei mai mult de 2 miliarde de copii din 122 țări ale lumii. Rotary încearcă să strângă 200 milioane de dolari, în contrapartida donației de 350 milioane de dolari venită de la Fundaţia Bill & Melinda Gates, până acum strângându-se 100 milioane de dolari.

Rotary în România

La 8 aprilie 1929 a fost înfiinţat Rotary Club Bucureşti, fiind cartat de Rotary International la data de 20 mai 1929.

Alte Cluburi înfiinţate în România au fost: Timişoara, Arad, Braşov, Cernăuţi, Câmpina, Cluj şi Ploieşti. Între anii 1936-1940, în România a funcţionat districtul Rotary nr. 84.

În prezent, în România și Republica Moldova există peste 150 de cluburi Rotary, cu peste 3.700 membri, dintre care în Bucureşti și Ilfov  funcţionează 16 cluburi.