Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Introducere

Vă mulțumim pentru interesul față de Rotary București. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră. Aceste informații prezentate în prezentul document (denumit în continuare „Politică privind protecția datelor”) sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție.

Scopul acestei Politici privind protecția datelor cu caracter personal este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR (679/2016) și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații. 

Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dvs.

Prin vizitarea site-ului, sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică privind protecția datelor cu caracter personal, consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopuri publicitare sau de marketing, așa cum am descris mai jos în secțiunile dedicate Marketing-ului și Publicității. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică privind protecția datelorcu caracter personal, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre. 

Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica privind protecția datelor cu caracter personal de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi?

Asociatia Rotary Club Bucuresti, cu sediul în Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 69, Sector 1, București,  CIF 11158198, e-mail: secretar@rotarybucuresti.ro este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse. 

Cine sunteți dvs?

Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară de serviciile noastre, reprezentantul ori persoana de contact a asociației, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu asociația noastră, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. 

Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: secretar@rotarybucuresti.ro

Informațiile Dvs. 

Ce fel de informații colectăm despre dvs.?

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi:

- Numele și prenumele

- Vârsta

- Adresa de e-mail

- Numărul de telefon

Cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site). Majoritatea informațiile sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate).

Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe: 

- Modul în care interacționați cu site-ul nostru sau cu reclamele (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul);

- Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;

- Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;

- Interacțiunile dintre dvs. și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);

- Informații pe care le colectăm despre dvs. de la alte companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dvs. sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme de publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul respectiv).

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

- Adresa IP

- Navigatorul de internet

- Locația

- Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:

- În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs. și noi;

- Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență;

- În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;

- Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

- Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

- În scopuri analitice și de cercetare;

- Pentru desfășurarea concursurilor.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:

Vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin  prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail: secretar@rotarybucuresti.ro.

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs și noi.

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile dvs.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale .

În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice.

Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. 

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți?

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs., ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate.  

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

Marketing

În măsura în care am obținut consimțământul dvs. prealabil , putem utiliza tehnologii de marketing direct și publicitate targhetată, utilizând informațiile colectate despre dvs. cu privire la interese, preferințe, achiziții, vârstă, locație etc. De exemplu, am putea trimite e-mailuri, am putea afișa reclame în interiorul site-ului nostru sau pe social media sau am putea plasa reclame pe site-uri terțe, în aplicații sau pe alte dispozitive conectate la internet.

Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

- Dreptul de retragere a consimțământului

- Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.

- Dreptul de acces asupra datelor

- Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

- Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

- Dreptul la restricționarea prelucrării

- Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)

- Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs. 

- Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.

- Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:

Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin  mesaj electronic către adresa de e-mail: secretar@rotarybucuresti.ro.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail:secretar@rotarybucuresti.ro.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: secretar@rotarybucuresti.ro.