Servim Umanitatea din 1929.

Rotary Club Bucureşti

Rotary în România

Primele cluburi Rotary din România au fost înfiinţate în 1929 la București și Timișoara. Următoarele au fost fondate un an mai târziu în Brașov și Cernăuţi, iar ulterior, în perioada 1933-36, au apărut cluburi în Arad, Câmpina, Iași, Cluj și Ploiești. În 1936 cluburile din România au format Districtul Rotary cu numărul 84.

Unii din rotarienii români au fost selectaţi pentru a îndeplini roluri de coordonare la nivel internaţional. Cel mai cunoscut este Agripa Popescu, care în perioada 1938-39 a fost Director al Rotary International.

Regele Carol al II-lea și Mareșalul Antonescu, la presiunile Gestapoului, interzic mișcarea rotariană la sfârșitul anului 1940. După înăbușirea Mișcării Legionare, Antonescu permite, la începutul anului 1941, reluarea activităţii cluburilor.

În 1948, regimul comunist, proaspăt instalat la putere, interzice desfășurarea activităţilor Rotary în România. După căderea comunismului, în 1992, cu ajutorul rotarienilor din Franţa, se formează primele cluburi în București, Cluj și Timișoara. Până în 1999, Cluburile Rotary din România au funcţionat sub coordonarea Districtului Rotary 1160 Paris. În 1999, Rotary International, prin Președintele Carlo Ravizza, decide ca România și Republica Moldova să aibă propriul district cu numărul 2241, sub autoritatea căruia să funcţioneze cluburile Rotary din ambele ţări.

Rotary International

Paul Harris s-a născut în Racine, Wisconsin, SUA pe 19 aprilie 1868. Este recunoscut ca fiind fondatorul Rotary, nu doar datorită faptului că a imaginat acest tip de organizaţie și a avut iniţiativa înfiinţării primului club, dar și pentru rolul pe care l-a avut în dezvoltarea și consolidarea Rotary International.

A fost ales Președinte al Clubului Rotary din Chicago în 1907, devenind al treilea președinte al clubului său. A fost primul Președinte al Rotary International. Este autorul multor afirmaţii care au inspirat și ghidat rotarienii din toate timpurile. Între ele este următoarea: „Fundaţia pe care a fost construit Rotary este PRIETENIA. Nicio fundaţie mai puţin fermă nu l-ar putea face să reziste.”

În 1930, au fost înființate printre primele cluburi Rotary, la Brașov și Cernăuţi.

În 1940 la Convenţia Rotary care a avut loc în Cuba, la Havana, cei prezenţi au adoptat o rezoluţie în care chemau la “libertate, justiţie, adevăr, onorarea promisiunilor și respectarea drepturilor omului”.

În 1945, Rotary a fost între cei mai entuziaști susţinători ai înfiinţării Organizaţiei Naţiunilor Unite. La adunarea de constituire a ONU din San Francisco, Rotary a fost invitat să participe prin 11 observatori. Este de menţionat că nicio altă organizaţie participantă nu a avut mai mult de trei observatori.

Unii din rotarienii români au fost selectaţi pentru a îndeplini roluri de coordonare la nivel internaţional. Cel mai cunoscut este Agripa Popescu, care în perioada 1938-39 a fost Director al Rotary International.

Testul celor patru căi

Testul celor patru căi, sau testul celor patru întrebări, oferă rotarienilor o modalitate simplă de a se ghida în judecarea situaţiilor și în luarea deciziilor. A fost creat de rotarianul Herbert J. Taylor care l-a utilizat, la început, în compania sa.

În 1940, pe când îndeplinea rolul de Director al Rotary International, l-a propus acestei organizaţii. Reprezintă și astăzi o componentă centrală a gândirii și aplicării principiilor etice în Rotary.

Suntem invitaţi să supunem ce gândim sau facem testului următoarelor întrebări:

1. Este acesta adevărul?

2. Este corect pentru toţi cei interesaţi?

3. Va conduce la creșterea bunăvoinţei și la o mai bună prietenie?

4. Va fi benefic pentru toţi cei interesaţi?

Femeile in Rotary

Decizia admiterii femeilor în Rotary a fost luată de Consiliul Legislativ din 1989. Propuneri privind eliminarea cerinţei ca membrii Rotary să fie doar bărbaţi au fost făcute la întâlnirile Consiliului Legislativ din 1950, 1964, 1972, 1977.

În 1977 Clubul Rotary Duarte din California a primit femei ca membri cu drepturi depline, contrar prevederilor actelor constitutive ale Rotary din acea perioadă. Pentru această încălcare a prevederilor statutare, clubul a fost radiat de către Rotary Internaţional în martie 1978. A urmat o lungă perioadă cu procese în instanţă și la nouă ani distanţă, în 1987, Curtea Supremă din Statele Unite a stabilit că femeile nu pot fi excluse din Rotary pe baza genului. Radierea Clubului Rotary Duarte a fost anulată, iar Sylvia Whitlock, membră a clubului, a devenit, în același an, prima femeie președinte de club.

Astăzi femeile reprezintă 24% din totalul membrilor Rotary și sunt prezente în toate structurile de leadership ale organizaţiei.